Demo Başvurusu

Sterilizasyon

    Sterilizasyon biriminden aletlerin steril edilip kliniğe gidişine, klinikte hastada kullanılıp tekrar kirli olarak sterilizasyon biriminde cihazlara gelişine kadar geçen süredeki tüm hareketlerinin detaylı bir şekilde takibini amaçlar.

        Kara barkod ve 3D barkod sistemlerimiz ile alet takibi,

        Aletler ve cihazların kullanıldığı zaman ile hasta bilgisine ulaşım,

        Hasta için kullanılan aletlerin geçtiği sterilizasyon süreçlerinin takibi,

        Renk bandı ve tıbbi alet tanımlama,

        Hasta ile kullanılan paket eşleşimi,

        El terminali sistemleri ile detaylı alet takibi,

        İlgili modüller ile tam entegrasyon,

        Aletlerin hangi çevrimden geçtiğinin takibi,

        Bowie-Dick ve kimyasal indikatör testlerinin takibi ve sonuçlarının alınması,

        Kirli aletleri steril eden, teslim eden ve teslim alan personel bilgilerine erişimi sağlar