Demo Başvurusu

Merkezi Satın Alma

 • Talep İşlemleri
 • İdare düzeyinde veya birden fazla idarenin katılımıyla talep oluşturabilme.
 • Bağlı  sağlık tesisleri ihtiyaç miktarlarının toplanması
 • Mükerrer kayıtların önüne geçerek tutarlı ihtiyaç listesi oluşturabilme
 • Talep formları oluşturabilme.
 • Bağlı birimlerin alımlarına izin verme işlemleri
 • Talep miktarlarını onaylama işlemleri
 • Teknik şartname bilgilerini toplayabilme

           

 • Alım(İhale) İşlemleri
  • İhtiyaçların tespit edilmesi,Bağlı Birimlerden toplanması,
  •  İhtiyaç listesinin oluşturulması,
  • Yaklaşık maliyet hızlı kolay hesaplanması
  • 4734 ve 4735 sayılı kanunları ve uygulama yönetmeliklerine göre standart formların düzenlenmesi,
  • İdari şartname ve sözleşme tasarısının mevzuata uygun biçimde düzenlenmesi,
  • Bütçe takip işlemleri,
  • Komisyon ve yeterlik belge kontrollerinin yapılması,
  • Firmalar için iş deneyim belgelerinin düzenlenmesi,
  • İdarenin stok ve alım yaptığı firma takibi,
  • Ekap ile uyumluluk,
  • Ulusal Bilgi Bankası (UBB) ile uyumluluk,
  • Sözleşme davet ve sözleşme sonu işlemler,
  • Kesin teminat takip işlemleri,
  • Yasaklılık teyit işlemleri işlemleri.

 

 • Hakediş Takip İşlemleri
  • Bağlı sağlık tesislerinizle hakediş oluşturup. takip edebilme.
  • Hakediş için gerekli olan kabul teklif belgesi, kabul tutanağı,hakediş raporu, tahakkuk raporu ve gerekli rapor çıktılarını alabilme
  • Hakedişleri Dönem bazında oluşturup takip edebilme
  • Aylık tutanak tutup, tutanaklara göre ceza kesme işlemleri,
  • İş artışının takibini yapabilme
    
 • Sipariş İşlemleri
  • Tamamlanmış alımların siparişlerini çekebilme,
  • Sipariş formlarının oluşturabilmesi
  • Her sipariş çekilmesinde kalan kalemlerin izlenebilmesi
  • Münferit ihalelerde bağlı sağlık tesislerinin kendi siparişlerini çekebilmesi.


 

 • Bütçe Takip İşlemleri
  • Toplam, harcanan ve kalan gider bütçelerinizin takibi
  • %10 takip işlemleri    
  • Fatura takip işlemleri
  • Bütçe kalemi bazında bütçe takip işlemleri
  •  Bağlı sağlık tesislerinizin bütçelerini kontrol altında tutabilme.