Demo Başvurusu

Döküman Yönetim Sistemi

Kurumların döküman ağaçları sistemde tanımlanabilmekte, prosedürler, formlar, talimatlar, görev ve yetkiler , destek dökümanları, el kitapları , listeler ve planlar döküman ağacına hızlı bilgi girişi şeklinde revizyon numaraları verilerek tanımlanabilmekte ve aynı zamanda ilgili birimlere dağıtımı yapılabilmektedir.

        Dökümanların kullanıcılara gönderilme zamanları, kullanıcıların bu dökümanları okuma zamanları görülebilmektedir.

        Dökümanlara kullanıcıların web servisleri aracılığıyla gönderimi yapılabilmekte,

        Düzenleyici ve önleyici faaliyet bilgileri doldurulabilmekte,

        Kurumun kalite hedefleri bu modül üzerinden dijital ortamdan yayınlanır. Böylelikle kurum içindeki yazı ve evrak trafiği önlenmiş olur.